UE bip projekty unijne FB

Położenie

Wijewo to najmniejsza i najbardziej wysunięta na zachód gmina powiatu leszczyńskiego. Zajmuje 61,4 km2 i ma ponad 3800 mieszkańców. Podstawą funkcjonowania gminy jest rolnictwo i turystyka. Większość użytków rolnych znajduje się w rękach prywatnych właścicieli. Uprawiają oni zwłaszcza zboża i hodują bydło. Dobre wyniki osiąga też gospodarka leśna i rybna. Nie ma natomiast większych zakładów przemysłowych, są zakłady rzemieślnicze, budowlane, przetwórcze. Północno-wschodnia część gminy, obejmująca 2/3 jej powierzchni, leży w obrębie obszaru chronionego krajobrazu. Część tej ziemi to Przemęcki Park Krajobrazowy. Jego szczególną atrakcyjność podnoszą liczne jeziora i siedliska leśne. W obrębie parku leżą jeziora: Breńskie, Białe, Miałkie, Lincjusz, Brzeźne, Maszynek i Trzytoniowe. Większość z nich połączona jest kanałami, co pozwala na turystykę wodną. Odwiedzając region zobaczyć można stuletnie dęby i sosny, torfowisko z rosiczką okrągłolistną, bagno i wiele innych pomników przyrody. Na trasie spotka się wiatraki koźlaki i cenne zabytki architektury. Do największych należą pałac w Wijewie i kościół parafialny w Brennie. W gminie jest 7 wsi sołeckich. Siedzibą gminy jest Wijewo liczące 1435 mieszkańców. W gminie są: biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Zdrowia i przedszkole. Istnieją też dwie szkoły, w tym jeden Zespół Szkół w Brennie.

Polecamy