UE bip projekty unijne FB

Program Piorytetowy Czyste Powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w podziale na gminy - dane od początku trwania Programu do 30.12.2022 r.
Powiat Gmina Liczba złożonych wniosków Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]
Leszczyński Wijewo 127 56 1281491,46

 

Więcej informacji dotyczącej Programu Piorytetowego Czyste Powietrze zajdą Państwo pod adresem :https://www.wfosgw.poznan.pl/ 

Polecamy