UE bip projekty unijne FB

Program Piorytetowy Czyste Powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w podziale na gminy - dane od początku trwania Programu do 31.03.2024 r.
Powiat Gmina Liczba złożonych wniosków Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]
Leszczyński Wijewo 151 64 1663925,96

 

Więcej informacji dotyczącej Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zajdą Państwo pod adresem : https://www.wfosgw.poznan.pl/ 

Polecamy