UE bip projekty unijne FB

Album o Gminie Wijewo

Gmina Wijewo chcąc promować obszary Krainy Lasów i Jezior postanowiła wydać Album propagujący walory i jakość życia w naszym Regionie. 

Potrzeba realizacji tej operacji wynika z konieczności prezentowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i turystycznych na obszarze działania Krainy Lasów i Jezior, a także rzetelnego i kompleksowego informowania o podjętych inicjatywach przez lokalne władze samorządowe. Wszystko to ma na celu zwiększenie zainteresowania naszą gminą. Wizerunek działania obszaru Krainy Lasów i Jezior na terenie Gminy Wijewo będzie pozytywnie postrzegany poprzez ten projekt. Gmina Wijewo to najmniejsza i najbardziej wysunięta gmina powiatu leszczyńskiego. Północno-wschodnia część gminy, obejmująca 2/3 jej powierzchni leży w obrębie obszaru chronionego krajobrazu. Część tej ziemi to Przemęcki Park Krajobrazowy. Jego szczególną atrakcyjność podnoszą liczne jeziora i siedliska leśne, których większość połączona jest kanałami i pozwala na turystykę wodną. Odwiedzając region zobaczyć można stuletnie dęby i sosny, torfowisko z rosiczką okrągłolistną, bagno i wiele innych ciekawych przyczółków z bogatym ekosystemem. Uwiecznienie niepowtarzalnych atutów Gminy Wijewo, działając na obszarze Krainy Lasów i Jezior, przyczyni się do wielu korzyści. Album trafiając do szerokiego grona odbiorców uświadomi wielu osobom jaka ta Nasza Gmina jest piękna i atrakcyjna. Liczymy, że poprzez to wydawnictwo zachęcimy do odwiedzin chociażby w celach turystycznych obszary Krainy Lasów i Jezior.

 


Operacja pn. „Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu promującego walory i jakość życia w Gminie Wijewo” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
 

Wyjątkowy album ukazujący piękno krajobrazu Gminy Wijewo, skarby przyrody, ślady tradycji i historii, bogactwo zabytków, ale też obraz współczesnego, nowoczesnego regionu i jego rozwój. Dla jak najlepszego zobrazowania tych niezwykle różnorodnych tematów publikację podzielono na części poświęcone tematyce przyrodniczej, historii i tradycji, przedstawiający naszą współczesność – inwestycje. Zgromadzono tu bogaty zbiór doskonałych fotografii, jak też map i zdjęć archiwalnych, które pozwolą jak najlepiej zobrazować podjętą tematykę. Polska wieś ma wiele twarzy i jest szalenie różnorodna! Celebruje stare zwyczaje, posiada piękne i nierzadko unikatowe zabytki, otoczona przez piękną przyrodę. Może być miejscem wyciszenia albo dużej aktywności, degustacji lokalnych potraw i poznania miejscowych, ludowych zwyczajów. Słowem wstępnym publikację opatrzył wójt Gminy Wijewo pan Mieczysław Drożdżyński. Album ten przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o naszym regionie – Gminie Wijewo.

Album ma str.105, oprawę twardą, format 29,3cm x 21 cm.

 

Polecamy