UE bip projekty unijne FB

Album o Gminie Wijewo

Gmina Wijewo chcąc promować obszary Krainy Lasów i Jezior postanowiła wydać Album propagujący walory i jakość życia w naszym Regionie. 

   

Potrzeba realizacji tej operacji wynika z konieczności prezentowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i turystycznych na obszarze działania Krainy Lasów i Jezior, a także rzetelnego i kompleksowego informowania o podjętych inicjatywach przez lokalne władze samorządowe. Wszystko to ma na celu zwiększenie zainteresowania naszą gminą. Wizerunek działania obszaru Krainy Lasów i Jezior na terenie Gminy Wijewo będzie pozytywnie postrzegany poprzez ten projekt. Gmina Wijewo to najmniejsza i najbardziej wysunięta gmina powiatu leszczyńskiego. Północno-wschodnia część gminy, obejmująca 2/3 jej powierzchni leży w obrębie obszaru chronionego krajobrazu. Część tej ziemi to Przemęcki Park Krajobrazowy. Jego szczególną atrakcyjność podnoszą liczne jeziora i siedliska leśne, których większość połączona jest kanałami i pozwala na turystykę wodną. Odwiedzając region zobaczyć można stuletnie dęby i sosny, torfowisko z rosiczką okrągłolistną, bagno i wiele innych ciekawych przyczółków z bogatym ekosystemem. Uwiecznienie niepowtarzalnych atutów Gminy Wijewo, działając na obszarze Krainy Lasów i Jezior, przyczyni się do wielu korzyści. Album trafiając do szerokiego grona odbiorców uświadomi wielu osobom jaka ta Nasza Gmina jest piękna i atrakcyjna. Liczymy, że poprzez to wydawnictwo zachęcimy do odwiedzin chociażby w celach turystycznych obszary Krainy Lasów i Jezior.

Operacja pn. „Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu promującego walory i jakość życia w Gminie Wijewo” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych .

 

Polecamy