UE bip FB

Referaty urzędu

Referat Spraw Organizacyjnych


Imię i nazwisko, stanowisko

Zakres obowiązków

Kontakt

Aneta Bajon

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych 

 • oświata
 • zdrowie

 65 549 40 85 wew. 41

Natalia Napieralska

Referent

 

Aleksandra Mikołajczuk

Referent

 • sekretariat
 • sprawy organizacyjne

65 549 40 85

Paulina Zając

Referent

 • kadry
 • obsługa Rady Gminy
 • promocja
 • BHP/ppoż

65 549 40 85  wew. 31

 

Referat Spraw Obywatelskich


Imię i nazwisko, stanowisko

Zakres obowiązków

Kontakt

Joanna Zając

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

 

 • sprawy obywatelskie
 • sprawy obronne
 • zarządzanie kryzysowe

 

65 549 40 85 wew. 32

Dominika Cwojdzińska

Referent

 • zabytki
 • działalność gospodarcza
 • młodociani
 • zezwolenia na alkohol
 • baza noclegowa

 

65 549 40 85 wew. 32

 

 

Referat Finansów

Imię i nazwisko, stanowisko


Zakres obowiązków

Kontakt

 

Krystyna Piasna-Białas

Skarbnik Gminy

 

 • księgowosć budżetowa i sprawozdawczość

65 549 40 85 wew. 36

Ilona Giera

Zastępca Skarbnika Gminy

 • księgowość budżetowa i sprawozdawczość

65 549 40 85 wew. 36

Anna Rozynek

Inspektor

 • płace
 • organizacje pozarządowe

65 549 40 85  wew. 33

Blanka Białecka

Referent 

 • księgowość budżetowa i sprawozdawczość

65 549 40 85 wew. 36

Magdalena Spławska

Referent 

 • księgowość budżetowa i sprawozdawczość

65 549 40 85 wew. 36

Anna Szmyt

Inspektor

 • podatki i opłaty lokalne
 • akcyza

65 549 40 85 wew. 35

Renata Zygmanowska

Inspektor

 • księgowość podatkowa
 • windykacja

65 549 40 85 wew. 35

 

Referat Finansów Oświaty


Imię i nazwisko, stanowisko

Zakres obowiązków

Kontakt

Monika Gertych

Kierownik Referatu Finansów Oświaty

Główna księgowa jednostek oświatowych                                                                                       

 • księgowość jednostek oświatowych

65 549 40 85 wew. 42

Weronika Wolniczak

Księgowa 

 • księgowość jednostek oświatowych

65 549 40 85 wew. 42

Anna Rozynek

Księgowa

 • księgowość jednostek oświatowych

65 549 40 85  wew. 42

 

 

Referat Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Imię i nazwisko, stanowisko

Zakres obowiązków

Kontakt

Anna Włoczewska-Grys

Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

 • budownictwo, planowanie przestrzenne, 

65 549 40 85 wew. 38

Waldemar Skrzypczak

Inspektor
 • ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo
 • fundusz sołecki
 • czyste powietrze

65 549 40 85 wew. 38

Agnieszka Obiora

Referent

 • budownictwo, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami 

65 549 40 85 wew. 38

 

 

 

Referat Rozwoju

Imię i nazwisko, stanowisko

Zakres obowiązków

Kontakt

Leszek Józefczak

Kierownik Referatu Rozwoju 

 • pozyskiwania środków z europejskich i krajowych funduszy, zamówienia publiczne

65 549 40 85 wew. 37

Patrycja Babuszkiewicz

Referent

 • inwestycje i zamówienia publiczne

65 549 40 85  wew. 37

 

Polecamy