UE bip projekty unijne FB

O Klubie

Klub Seniora w Gminie Wijewo powstał z myślą o mieszkańcach Gminy powyżej 60 roku. Klub ma na celu zapobieganie wykluczeniu Seniorów z środowiska, osamotnieniu, ale przede wszystkim aktywizację i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Każdy z Seniorów przychodząc do Klubu będzie mógł zrealizować swoje pasje i zainteresowania, a także będzie miał okazje do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. Pobyt w Klubie Seniora jest nieodpłatny.

Klub Seniora działa w ramach projektu pn. „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!”. Głównym celem jest stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych
w postaci Klubu Seniora dla 50 mieszkańców (30 kobiet, 20 mężczyzn) w Gminie Wijewo, w woj. wielopolskim dla osób niesamodzielnych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich 8 opiekunów faktycznych.

Ponadto utworzona została wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, z której mogą korzystać uczestnicy Klubu Seniora oraz ich opiekunowie.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia prowadzone przez specjalistów. Będą to zajęcia:

- ruchowe ( fitness, Nordic Walking, Joga, gimnastyka ogólnorozwojowa),
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia szachowe,
- zajęcia z rehabilitantem,
- zajęcia manualne,
- warsztaty profilaktyczno- edukacyjno- zdrowotne,
- warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i samoobsługi

oraz poradnictwo farmaceutyczne, dietetyczne, prawne i psychologiczne.

Projekt skierowany jest także do opiekunów faktycznych uczestników KS.

W ramach projektu OF skorzystają z: konsultacji z rehabilitantem, pielęgniarką, poradnictwa prawnego, warsztatów radzenia sobie ze stresem, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz warsztatów w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych.

Polecamy