UE bip projekty unijne FB

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przylesie

„Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie"

 

Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej od skrzyżowania z droga wojewódzką 305 w miejscowości w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie. Realizacja inwestycji niewątpliwie przyczyni się do poprawy efektywności istniejącego układu komunikacyjnego poprzez utworzenie nowego odcinka drogi. Ponadto przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji Wijewo oraz poprawi jakość życia mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb uczestników ruchu. 

Zadanie polega na budowie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na długości ponad 985 mb oraz przebudowie drogi gminnej w miejscowości Przylesie na długości 330mb.

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja II,  

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2023r.

przewidywana wartość inwestycji: 4 125 242,00 zł
kwota dofinansowania: 3 918 979,90 zł
wkład własny: 206 262,10 zł
Procentowy udział Gminy Wijewo w realizacji inwestycji: 5%

Polecamy