UE bip projekty unijne FB

Radni Gminy Wijewo

Radni Gminy Wijewo

Na zdjęciu od lewej:

  • I rząd: Danuta Leśna, Bernadetta Rąglewska, Marian Jurgawka, Wójt Mieczysław Drożdżyński, Maria Rąk, Justyna Nadolna, Marta Pietrzykowska
  • II rząd: Józef Pukacki, Cecylia Gąda, Tomasz Furmańczak, Irena Talaga, Edward Nyczko, Barbara Górna-Szulc, Józef Pukacki 
  • III rząd: Robert Mikołajczuk, Radosław Zamiatała

Zdjęcie wykonano w roku 2022.

 

10 stycznia 2021 r. w okręgu wyborczym nr 14 obejmującym miejscowość Wijewo, ul. 25 Maja, Handlową, Kępińską, Krótką oraz Poselską odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Wijewo i dotyczyły obsadzenia 1 mandatu. Powodem ogłoszenia wyborów uzupełniających było wygaśnięcie mandatu radnego Grzegorza Kowalaszek, wskutek śmierci.

Gminna Komisja Wyborcza w Wijewie zarejestrowała 1 kandydata na radnego. Jedynym kandydatem zgłoszonym na radnego była Bernadeta Rąglewska zgłoszona przez KWW NASZA GMINA WIJEWO.

W związku z powyższym, jeśli liczba zarejestrowanych kandydatów wynosi 1, czyli jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego radnego uznaje się kandydata zarejestrowanego.

W dniu 26 stycznia 2021 r., podczas XXIII Sesji Rady Gminy Wijewo, Bernadeta Rąglewska została zaprzysiężona na Radnego Rady Gminy Wijewo, otrzymała zaświadczenie o wyborze oraz złożyła uroczyste ślubowanie. Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Maria Rąk odczytała tekst roty ślubowania „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, a radna Bernadeta Rąglewska odpowiedziała „Ślubuję”. Tym samym objęła mandat radnego i rozpoczęła pełnienie swojej funkcji.

 

Polecamy