UE bip projekty unijne FB

20-lecie nadania imienia Powstańców Wielkopolskich Szkole w Brennie

09 lutego 2024 roku odbyła się uroczystość 105 rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 20-lecia nadania imienia Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie. 
Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia hołdu oraz wiązanek pod pomnikiem św. Józefa - na której wmurowano tablicę z nazwiskami 40 ofiar I wojny światowej i 5 powstańców wielkopolskich, którzy stracili życie w latach 1919-20 za Wiarę i Ojczyznę.
Po złożeniu wiązanek odbyła się msza święta w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Brennie w intencji poległych i zmarłych Powstańców oraz w intencji społeczności szkolnej, którą poprowadził proboszcz ks. Andrzej Sotek.  Obecność licznych delegacji i sztandarów to wyraz sympatii dla szkoły oraz szacunku dla bohaterów naszej Małej Ojczyzny. Zwieńczeniem był apel pod hasłem „20. rocznica patronowania Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.  Wszyscy zaproszeni goście spotkali się na sali gimnastycznej w Brennie, gdzie miała miejsce cześć artystyczna. Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński podziękował za liczne przybycie oraz złożył życzenia i prezent na ręce Dyrektor Szkoły Pani Agacie Sadowskiej-Nędza. W dalszej części głos zabrała Pani Dyrektor oraz zaproszeni goście. Całość uświetniona została muzyką na żywo zaprezentowana przez pana Mariusza Kowalczyka oraz pięknym śpiewem solistki i chóru Bel Canto. Pieśń pt. „Wielkopolska” chór wykonał pod dyrygenturą autorki muzyki pani Hanny Markowskiej. 
W części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież z ZS im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie. Celem była zachęta do refleksji na temat tego, że pamięć o wydarzeniach sprzed wielu lat nie powinna zostać tylko na taśmie filmowej, ale warto ją stale podtrzymywać, a troska o wolność, wartości duchowe, religijne i patriotyczne, które reprezentowali powstańcy wielkopolscy powinna być i naszym priorytetem w życiu. 

Polecamy