UE bip projekty unijne FB

7 grudnia 2021 r. odbędzie się spotkanie z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Napis informacja na białym tle

W kilku ostatnich latach seniorzy najczęściej padali ofiarami kradzieży, włamań i oszustw. Przestępcy wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób. 

W związku z powyższym, w dniu 7 grudnia 2021 r. o godzinie 10:30 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie odbędzie się spotkanie z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na temat bezpieczeństwa osób starszych. Celem spotkania jest m.in. uświadomienie osobom starszym, jakimi metodami posługują się przestępcy i jak ustrzec się przed oszustwem i kradzieżą.

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Współdziałanie społeczeństwa z Policją w tym zakresie jest bardzo ważne, dlatego policjanci chętnie uczestniczą w spotkaniach, na których przypominają mieszkańcom o zwykłych środkach bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Polecamy