UE bip projekty unijne FB

Badanie aktywności ekonomicznej ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w III kwartale 2024 r. na terenie Państwa gminy realizowane będzie Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

 

Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ 

Polecamy