UE bip projekty unijne FB

Dotacja dla Gminy Wijewo w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji w 2022 roku

LOGO WOJEWÓDZWA WIELKOPOLSKIEGO

Informujemy, iż  po uprzednim złożeniu przez Gminę Wijewo wniosku o dofinansowanie, w dniu 29 listopada 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałą Nr XL/755/22 decyzję o przyznaniu Gminie Wijewo pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji w 2022 roku, w wysokości: 16 200,00 zł.

Polecamy