UE bip projekty unijne FB

Dodatek osłonowy

Plakat dotyczący dodatku osłonowego

W dniu 3 stycznia 2022 r. ukazała się ustawa o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1). Dodatek osłonowy ma na celu wsparcie finansowe dla osób i rodzin w związku z rosnącymi cenami energii, gazu i żywności.  Dodatek będzie  przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2020 roku nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Obsługa dodatków osłonowych będzie realizowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie.

Wysokość wsparcia w ramach jednorazowego dodatku osłonowego wynosi:

•Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego:  400 zł  lub 500 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa itp.– zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi ) 

•Dla gospodarstwa 2-3 osobowego: 600 zł lub 750 zł,  gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, kuchnia węglowa itp.– zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi )  

•Dla gospodarstwa 4-5 osobowego: 850 zł lub 1062,50 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,  kuchnia węglowa itp. – zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi )   

•Dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego: 1150 zł lub 1437,50 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa itp.  – zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi )  

WAŻNE!  Chcąc uzyskać świadczenie w podwyższonej wysokości należy wcześniej zgłosić źródło ogrzewania budynku  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w Urzędzie Gminy w Wijewie (deklarację można złożyć elektronicznie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub papierowo w Urzędzie Gminy Wijewo).

Wypłata dodatków osłonowych zostanie realizowana w 2022 roku w dwóch formach: jednorazowo (wniosek trzeba złożyć do 31.10.2022 r.)  lub w 2 równych ratach, (wtedy wniosek należy złożyć  do  31.01.2022 r.).

Wzór wniosku o dodatek osłonowy stanowi załącznik  do niniejszej informacji, jest również możliwy do pobrania  ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie (Zakładka Druki). Wniosek można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Druki wniosków można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie  od dnia 18 stycznia 2022 roku.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

Polecamy