UE bip projekty unijne FB

Dofinansowanie na wyposażenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Wijewo

herb województwa Wielkopolskiego

Gmina Wijewo otrzymała z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn.: „Zakup inwestycyjny polegający na wyposażeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Wijewo”.

Zadanie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022. 

Zakup inwestycyjny wpisuje się w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021. 

W ramach dotacji zostaną zakupione:

  • Projektor,
  • Wysokokontrastowy ekran elektryczny,
  • Laptop . 

Wspierając proces edukacyjny, dzieci będą mogły rozwijać szereg kompetencji między innymi: możliwość rozwoju umiejętności komputerowych oraz współpracy i współdziałania oraz komunikacji w grupie. 

 

 

Zadanie dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022.

Polecamy