UE bip projekty unijne FB

Dofinansowanie operacji pn. „ Budowa centrum kulturalno-kongresowego w gminie Wijewo” w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, II edycja.

logo polski ład

Dnia 30.05.2022 roku Gmina Wijewo otrzymała z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja II, decyzje o dofinasowaniu operacji pn. „ Budowa centrum kulturalno-kongresowego w gminie Wijewo”, w kwocie 4 738 788,00 zł.

Przedmiotowe  zadanie obejmuje budowę obiektu pełniącego funkcje kulturowo-kongresowe wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt służy realizacji zintegrowanych działań zorientowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  oraz wyrównanie szans rozwojowych mieszkańców. Głównym celem działania jest zwiększenie potencjału gminy Wijewo w zakresie funkcji kulturalnych poprzez stworzenie atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. W ramach zakresu rzeczowego inwestycji zaplanowano budowę budynku parterowego użyteczności publicznej na potrzeby kultury o pow. 350 m2.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.12.2024
Przewidywana wartość inwestycji: 5 265 320,00 zł 
Procentowy udział Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10%
Kwota wnioskowanych środków: 4 738 788,00 zł. 

 

Polecamy