UE bip projekty unijne FB

Dofinansowanie operacji pn. „ Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie” w ramach Programu Rządowego

logo polski ład

Dnia 30.05.2022 roku Gmina Wijewo otrzymała z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja II, decyzje o dofinasowaniu operacji pn. „ Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz 
z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie”, w kwocie 3 918 979,90 zł.

Przedmiotowe  zadanie obejmuje w szczególności budowę drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie, które znajdują się w granicach gminy Wijewo. Długość planowanej inwestycji w ramach przebudowy wynosi 330 mb, a budowa drogi gminnej 985,64 mb. 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2023
Przewidywana wartość inwestycji: 4 125 242,00 zł 
Procentowy udział Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5%
Kwota wnioskowanych środków: 3 918 979,90 zł. 

 

Polecamy