UE bip projekty unijne FB

Dotacje dla Gminy Wijewo - Potrzebowo

logo

Dotacje dla Gminy Wijewo!

Informujemy, iż  po uprzednim złożeniu przez Gminę Wijewo wniosku o dofinansowanie w ramach XIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w dniu 29 maja 2023 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałą Nr LIII/1063/23 decyzję o przyznaniu Gminie Wijewo pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, na zadanie pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku – II etap”, w wysokości: 67 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać m.in. zakup urządzenia zabawowego – plac zabaw,  zakup oświetlenia solarnego, zakup nagłośnienia, zakup małej architektury - zakup ławek, zakup kosza na śmieci, zakup stojaka na rowery, zakup tablicy promującej dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, promującej dziedzictwo kulturowe oraz tradycji społeczności lokalnych, zakup materiałów na wykonanie paleniska wraz z siedzeniami betonowo – drewnianymi, zakup sadzonek drzewek/ krzewów.

Polecamy