UE bip projekty unijne FB

Dotacje dla Gminy Wijewo - Zaborówiec

logo

Informujemy, iż  po uprzednim złożeniu przez Gminę Wijewo wniosku o dofinansowanie w ramach XIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w dniu 29 maja 2023 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałą Nr LIII/1063/23 decyzję o przyznaniu Gminie Wijewo pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, na zadanie pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw przy altance w miejscowości Zaborówiec w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku”, w wysokości: 70 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać m.in. zakup urządzenia zabawowo – rekreacyjnego – plac zabaw, zakup elementów małej architektury – zakup ławek, kosza na śmieci, stojaka na rowery, zakup tablicy promującej dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, promującej dziedzictwo kulturowe oraz tradycji społeczności lokalnych, zakup małej siłowni zewnętrznej, zakup oświetlenia solarnego.

Polecamy