UE bip projekty unijne FB

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 15 września 2023r

Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 15 września 2023 r.

Na  podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Wijewo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Lesznie informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 19 września 2023 r. do godz.1500 w siedzibie Urzędu Gminy Wijewo do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5,

- Nr 2, w liczbie 7.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Wijewo.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Lesznie
Marcin Filip Czwojda

 

Pliki do pobrania

Polecamy