UE bip projekty unijne FB

INFORMACJA W ZAKRESIE USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

plakat informujący o wywozie folii rolniczych

 

Wójt Gminy Wijewo informuje, że Urząd Gminy Wijewo prowadzi rozpoznanie w zakresie możliwości skorzystania z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

W związku z powyższym niezbędne  jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Wijewo odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • folii rolniczych,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • opakowań typu Big Bag

 

Zainteresowani skorzystaniem z programu mieszkańcy winni przedłożyć zgłoszenie   u sołtysów poszczególnych wsi lub w Urzędzie Gminy w terminie do 8 marca 2022 r.

 

Wzór zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.wijewo.pl lub u sołtysów wsi. Zgłoszenia można przesłać także drogą elektroniczną na adres: wijewo@wijewo.pl

 

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Wijewo dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie zgłoszenia nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

 

Zasady finansowania zadania:

  1. Wielkość dofinansowania z NFOŚiGW wynosi do 500 zł za tonę odpadów rolniczych.
  2. Udzielone dofinansowanie przybiera postać pomocy publicznej de minimis,
  3. Z przeprowadzonego wstępnego rozeznania, koszt zagospodarowania bądź utylizacji odpadów rolniczych może przekroczyć wielkość dofinansowania NFOŚiGW.
  4. Koszty związane z różnicą pomiędzy kwotą dotacji a ceną uzyskaną przy wyborze wykonawcy, ponieść musi ostateczny odbiorca korzyści czyli rolnik.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Polecamy