UE bip projekty unijne FB

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

ogłoszenie

Poniżej znajdą państwo informację o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 2024 rok. 

Pliki do pobrania

Polecamy