UE bip projekty unijne FB

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Informacja dotycząca pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Radomyśl

W dniu 14 listopada 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wijewo.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana w miejscowości Radomyśl, nr działki 393/3, objęta KW PO1L/00020793/1, o powierzchni 0,1232 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 61.300,00 zł netto + należny podatek vat w wysokości 23%.

Do uczestnictwa w przetargu:

- dopuszczonych zostało – 0 osób,

- niedopuszczonych – 0 osób.


Najwyższa osiągnięta cena przetargu: brak

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: brak

Przetarg zakończony został wynikiem negatywnym.

Pliki do pobrania

Polecamy