UE bip FB

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo

W dniu dzisiejszym podczas trwającej XXXIX Sesji, Rada Gminy Wijewo udzieliła Wójtowi Mieczysławowi Drożdżyńskiemu absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Radni jednogłośnie przyjęli jedną z najważniejszych uchwał w roku z wykonania budżetu za 2021 rok. Absolutorium jest wyrazem oceny działalności Wójta ze strony Rady Gminy i jest oceną końcową za dany rok. Jej przedmiotem jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu Gminy Wijewo wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, a także Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wijewo, co potwierdziło, że środki zostały wydane właściwie, a Wójt w sposób nie budzący wątpliwości gospodarował publicznymi pieniędzmi.

W stosunku do Wójta w formie wcześniejszej uchwały wyrażono również wotum zaufania za 2021 rok. Przyjęte przez Radnych uchwały zakończono gromkimi brawami, które były podziękowaniem zarówno dla Wójta, jak i Skarbnika Gminy za trud pracy włożony w realizację zadań.

Polecamy