UE bip projekty unijne FB

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od MARCA 2022 r.

plakat KZGRL , dotyczący miesięcznej stawki za odpady komunalne

Uwaga Mieszkańcy 

W związku z częstymi pytaniami informujemy, że w wyniku podjętych uchwał przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” zmianie ulegają wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości objętych systemem KZGRL.

W związku z tym następują zmiany:

33 zł od mieszkańca miesięcznie obowiązywać będzie OD MARCA 2022 r. dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 


191 zł za rok OD STYCZNIA 2022 r. wynosi ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zmiana stawek nie powoduje konieczności zmiany deklaracji. Do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych informacja o zmianie stawki zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty.

Nie ulega zmianie wysokość zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania, które wynosi 3 zł/osoby. Nie zmieniły się również zasady dotyczące możliwości korzystania z częściowego zwolnienia.

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Jeżeli stwierdzony zostanie brak segregacji odpadów komunalnych to w drodze decyzji administracyjnej na właściciela nieruchomości nałożone zostaną wyższe opłaty, które od stycznia 2022 r. wynoszą odpowiednio:

70 zł od mieszkańca miesięcznie, od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
500 zł / rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Polecamy