UE bip projekty unijne FB

Od 21 lutego 2022 r. obowiązuje trzeci stopień alarmowy Charlie CRP

Plakat z czerwonymi światłami

Od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59 obowiązuje trzeci stopień alarmowy Charlie CRP. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wprowadził go na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. 
Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych, określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. 
Ten stopień  jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. 

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Do zadań tych należą m.in.:

  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

O wprowadzeniu Charlie CPR  poinformował także pełnomocnik rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński - Od 21 na terenie Polski obowiązuje stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Ma to związek z sytuacją na Ukrainie i działaniami, które obserwujemy w polskiej cyberprzestrzeni. Do 4 marca obowiązywać będą podwyższone wymogi dla instytucji utrzymujących kluczowe systemy IT.

 

Polecamy