UE bip projekty unijne FB

Oferta Pracy

plakat oferta pracy

Wójt Gminy Wijewo poszukuje kandydatów  do prowadzenia szkoleń, warsztatów, konsultacji i poradnictwa dla opiekunów faktycznych projektu pt.  „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Seniora w Gminie Wijewo!”

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty prosimy składać do dnia 15.07.2022 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wijewo lub za pośrednictwem poczty na adres: 
Urząd Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo. 

 

 

 

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania poniżej. 

 

Pliki do pobrania

Polecamy