UE bip projekty unijne FB

Oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej nr 305

Zdjęcie uczestników oficjalnego otwarcia drogi wojewódzkiej nr 305

Dziś w Wijewie Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  Pan Wojciech Jankowiak wraz z  Wójtem Gminy Wijewo  Panem Mieczysławem Drożdżyńskim, radnymi województwa wielkopolskiego, parlamentarzystami i lokalnymi samorządowcami  dokonali uroczystego otwarcia drogi wojewódzkiej  nr  305 na odcinku od powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego.

 

W sierpniu 2021 r. zakończyła się realizacja inwestycji na odcinku o długości 8,4 km na terenie powiatu leszczyńskiego. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. 

 

Wartość: 25,4 mln zł, w tym dofinansowanie z UE 20,5 mln zł.

Wykonawca robót budowlanych: Colas Polska Sp. z o.o.

 

Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 na terenie powiatu leszczyńskiegoPodstawowy zakres inwestycji obejmował swym zakresem wzmocnienie lub wymianę i poszerzenie istniejącej nawierzchniprzebudowę skrzyżowaniabudowę i przebudowę chodników i ścieżki rowerowejaktywne oznakowania i wysp spowalniających, przebudowę zjazdów na posesje, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę przepustów.

 

Przedmiotowa inwestycja to doskonały dowód na to, że współdziałanie administracji samorządowej i rządowej, a także wykorzystanie środków pochodzących Unii Europejskiej jest szansą na wszechstronny i zrównoważony rozwój naszego województwa. 


Przemówienie Wójta Gminy Wijewo Pana Mieczysława Drożdżyńskiego:
https://fb.watch/7X0PLxAMVJ/

Przemówienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Wojciecha Jankowiaka:
https://fb.watch/7X5GCjQ3Jp/

Zdjęcie Wójta z innymi uczestnikami

Zdjęcie Wójta i Sekretarza Gminy wraz z zaproszonym gościem

Zdjęcia Wójta

Zdjęcie Wójta wraz z innymi zaproszonymi gośćmi

Zdjęcie Wójta i Sekretarza Gminy wraz z zaproszonym gościem

Zdjęcie Wójta

Zdjęcie Wójta

Zdjęcie Wójta

Zdjęcie Wójta

Zdjęcie Wójta

Zdjęcie radnego województwa wielkopolskiego

Zdjęcie Wojciecha Jankowiaka

Zdjęcie radnych Gminy oraz Sołtysa

Zdjęcie gości

Zdjęcie gości

Zdjęcie gości

Zdjęcie uczestników

Zdjęcie uczestników

Zdjęcie uczestników

Polecamy