UE bip projekty unijne FB

Piknik Żeglarski - Brenno Water Fest

loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Operacja zrealizowana przez Gminę Wijewo, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych"

 

Organizacja pikniku żeglarskiego „BRENNO WATER FEST”

Operacja pn. „Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację pikniku żeglarskiego „BRENNO WATER FEST”  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Operacja jest zgodna z celami i przedsięwzięciami zawartymi w LSR WLGD Kraina Lasów i Jezior, w tym m.in..: celem głównym 1.0. - Poprawa jakości życia na obszarze działania WLGD Kraina Lasów i Jezior, celem szczegółowym 1.2. Promocja atrakcyjnego wizerunku Krainy Lasów i Jezior, przedsięwzięciem LSR 1.2.1 Promocja obszaru Krainy Lasów  i Jezior poprzez organizację wydarzeń promocyjnych. W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną wskaźniki produktu tj. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Potrzeba realizacji przedmiotowej operacji wynika z faktu, iż  teren Gminy Wijewo jest atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i rekreacji ze względu na unikatowe warunki przyrodnicze i krajobrazowe. Zrealizowanie operacji znacznie przyczyni się do zaspokajania potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców regionu oraz promowania obszaru Krainy Lasów i Jezior.

Głównymi celami przedsięwzięcia jest: prezentacja i popularyzacja żeglarstwa oraz turystyki wodnej na terenie działania WLGD, prezentacja i popularyzacja kultury marynistycznej, edukacją w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, promocja walorów żeglarskich na terenie Gminy Wijewo, aktywizacja mieszkańców gminy oraz środowisk gminnych w zakresie żeglarstwa oraz turystyki wodnej.

Przewidywane wyniki operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez organizację pikniku żeglarskiego wraz z szeregiem ogólnodostępnych atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel:

„Organizacja pikniku żeglarskiego „BRENNO WATER FEST” w celu promocji obszaru Krainy Lasów i Jezior, w tym produktów lub usług lokalnych”

 

Beneficjent: Gmina Wijewo

Całkowity koszt realizacji operacji: 67 120,00 zł, 

Wartość uzyskanego dofinansowania (EFRROW) 42 708,45 zł

Wartość wkładu własnego 24 411,55 zł

 

 

 

 

W miniony weekend odbyły się Regaty BRENNO WATER FEST o puchar Wójty Gminy Wijewo. Rozpoczęcie wydarzenia odbyło się w piątek w godzinach popołudniowych, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Leszek Bajon przywitał zawodników oraz wszystkich zebranych gości, przedstawił harmonogram wydarzenia oraz życzył udanej i bezpiecznej zabawy. Drugi dzień rozpoczęliśmy fazą eliminacyjną, w zawodach brało udział 10 drużyn z których zwyciężyła drużyna z Wijewa. W godzinach wieczornych mieliśmy przyjemność posłuchać koncertu Szymona Gądy oraz koncertów BEDROCK BLUES i TAK TON. Dzień zakończył się efektownym pokazem rac na jeziorze Białym.  Ostatniego dnia w niedziele rozpoczęła się faza finałowa, od samego początku na prowadzenie wyszła drużyna z Wijewa i do samego końca utrzymała ten wynik. W godzinach popołudniowych Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdzyński oraz Przewodnicząca Rady Gminy Maria Rąk podziękowali wszystkim za zacięta rywalizację oraz udekorowali zwycięzców i wręczyli wszystkim drużynom puchary. Dopisała piękna pogoda, a atmosfera była rewelacyjna , udzieliła się wszystkim uczestnikom.

I miejsce 

Drużyna z Wijewa 

II miejsce 

Reprezentacja Sołectwa Potrzebowo

III miejsce 

Reprezentacja Sołectwa Wijewo

_____________________________________________

 

 

Piknik żeglarski Brenno WATER FEST

Operacja pn. „Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację pikniku żeglarskiego „BRENNO WATER FEST”  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

___________________________________________________________Piknik żeglarski Brenno WATER FEST


____________________________________________________________


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kolejne pozyskane dofinansowanie dla Gminy Wijewo

Operacja pn. „Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację pikniku żeglarskiego „BRENNO WATER FEST”  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Przewidywane wyniki operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez organizację pikniku żeglarskiego wraz z szeregiem ogólnodostępnych atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

Głównymi celami przedsięwzięcia jest: prezentacja i popularyzacja żeglarstwa oraz turystyki wodnej na terenie działania WLGD, prezentacja i popularyzacja kultury marynistycznej, edukacją w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, promocja walorów żeglarskich na terenie Gminy Wijewo, aktywizacja mieszkańców gminy oraz środowisk gminnych w zakresie żeglarstwa oraz turystyki wodnej.

Beneficjent: Gmina Wijewo

Całkowity koszt realizacji operacji: 67 496,89 zł, w tym ze środków EFRROW 42 948,00 zł.

Polecamy