UE bip FB

Podpisanie umowy dot. udzielenia dotacji celowej w celu dofinansowania zadania polegającego na zakupie pontonu

Zdjęcie przedstawia osoby reprezentujące OSP Brenno oraz Wójta Gminy Wijewo

W dniu 30 września 2021 r. pomiędzy Gminą Wijewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Wijewo Pana Mieczysława Drożdżyńskiego a Ochotniczą Strażą Pożarną w Brennie reprezentowaną przez Prezesa Pana Rafała Rimke zawarto umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej w kwocie 10.000,00 zł w celu dofinansowania zadania polegającego na zakupie pontonu.

Zakup pontonu przyczyni się do lepszego zabezpieczenia gotowości niesienia pomocy osobom znajdującym się na akwenach wodnych.

Polecamy