UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy dot. udzielenia dotacji celowej w celu dofinansowania zadania polegającego na zakupie silnika do łodzi

Zdjęcie przedstawia przedstawicieli OSP Brenno i Wójta Gminy Wijewo

W dniu 30 września 2021 r. pomiędzy Gminą Wijewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Wijewo Pana Mieczysława Drożdżyńskiego a Ochotniczą Strażą Pożarną w Brennie reprezentowaną przez Prezesa Pana Rafała Rimke zawarto umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej w kwocie 20.000,00 zł w celu dofinansowania zadania polegającego na zakupie silnika do łodzi.

Zakup silnika do łodzi przyczyni się do lepszego zabezpieczenia gotowości niesienia pomocy osobom znajdującym się na akwenach wodnych.

Polecamy