UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy dotyczącej renowacji zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Wijewo przy ul. Kępińskiej

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Wijewo i Pana Marcina Jęśkowiaka podczas podpisywania umowy

W dniu 11.07.2022 r. w Urzędzie Gminy  została podpisana umowa przez Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wijewo Krystyny Piasnej- Białas z Panem Marcinem Jęśkowiakiem, właścicielem firmy MARSZYM Zakład Budowlano Transportowy, dotycząca renowacji zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Wijewo przy ul. Kępińskiej.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie renowacji zbiornika wodnego. Zakres prac polegał będzie na przywróceniu jego parametrów i właściwości do stanu pierwotnego, co przede wszystkim realizowane będzie poprzez odmulenie dna zbiornika oraz naprawienie jego skarp, udrożnieniu rur, pracach porządkowych.

Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Polecamy