UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wójt Gminy Wijewo z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Zaborówiec

Pomiędzy Gminą Wijewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Wijewo Pana Mieczysława Drożdżyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wijewo Pani Krystyny Piasnej – Białas a Ochotniczą Strażą Pożarną w Zaborówcu reprezentowaną przez Prezesa OSP Pana Andrzeja Frankowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika OSP Pana Błażeja Klamka podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborówcu w kwocie 5.000,00 zł w celu dofinansowania zadania polegającego na wymianie bramy w remizie OSP.

 

Polecamy