UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy z Uczniowskim Klubem Sportowym "Wilga"

podpisanie umowy

W dniu 23 marca 2023 r. Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński spotkał się z Prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego WILGA Panem Stanisławem Wojciechem. Celem spotkania było podpisanie umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „ Realizacja w 2023 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie różnych zainteresowań m.in. sportowych na organizację i udział w rozgrywkach piłki nożnej”. Na podstawie podpisanej umowy, Gmina Wijewo przekaże dla klubu sportowego dotację w wysokości 14 000   zł. 

Polecamy