UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy ze Spółkami Wodnymi w Gminie Wijewo

uczestnicy podpisania umowy z wójtem gminy wijewo

W dniu 16 marca 2023 r. Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński podpisał umowy z:

  1. przedstawicielami Gminnej Spółki Wodnej Wijewo, p. Hieronimem Jóźwiak – Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej Wijewo i p. Wiesławem Rąglewski – Sekretarzem Gminnej Spółki Wodnej Wijewo oraz z,
  2. przedstawicielami Spółki Wodnej w Potrzebowie, p. Franciszkiem Wąsiak – Przewodniczącym Spółki Wodnej w Potrzebowie i p. Leszkiem Szwon – Skarbnikiem Spółki Wodnej w Potrzebowie 
    na realizację zadań związanych z bieżącą konserwacją urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Wijewo, realizowanych w 2023 roku.

O przyznanie dotacji mogły ubiegać się spółki wodne na zasadach określonych w Uchwale Nr VII/48/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wijewo oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

W ramach przeprowadzonej procedury naboru wniosków, do Wójta Gminy Wijewo wpłynęły dwa wnioski o udzielenie dotacji. Po ich rozpatrzeniu, Wójt podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej:

  • dla Gminnej Spółki Wodnej Wijewo – w kwocie 15 000,00 zł
  • dla Spółki Wodnej w Potrzebowie – w kwocie 13 000,00 zł.
     

Polecamy