UE bip projekty unijne FB

Powstanie kolejna inwestycja w Gminie Wijewo! - przetarg ogłoszony

Powstanie kolejna inwestycja w Gminie Wijewo!16 października 2023 roku, Gmina Wijewo ogłosiła przetarg na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców w miejscowości Brenno”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Wijewo i Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie promowania obszaru objętego LSR, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Prace będą obejmowały m.in. wykonanie utwardzenia z betonowej kostki brukowej, zakup i montaż urządzenia zabawowo-rekreacyjnego, zakup i montaż ławek, kosza na śmieci, stojaka na rowery, stacji do naprawy rowerów oraz nasadzenie zieleni.

 


Link do postępowania przetargowego znajduje się poniżej: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/833114 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 października 2023 roku, a o jego wynikach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Planowany termin zakończenia operacji - grudzień 2023

Dofinansowanie: 76 411,00 zł

Polecamy