UE bip projekty unijne FB

Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno

napis Fundusz Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Gmina Wijewo uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” i realizuje inwestycję polegającą na przebudowie drogi gminnej klasy „L” Nr 712532P w miejscowości Brenno od km 0+000 do km 0+425.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 312 802,41 zł, natomiast wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi: 156 401,20 zł.

Stan istniejący: Droga o nawierzchni asfaltowej w dużym stopniu zdegradowana. Występują liczne deformacje, spękania oraz miejscowe nierówności na których po opadach deszczu tworzą się zastoiska wody.

Stan projektowany: Inwestycja zakłada przebudowę drogi mającej na celu wykonanie nowej nawierzchni na długości 0,425 m oraz szerokości jezdni 6,0 m i szerokości pasa ruchu 3 m. Ponadto dokonana zostanie przebudowa chodnika, celem uzyskania odsuniętego od jezdni chodnika o szerokości 1,5 m i długości 125 mb. Projekt zakłada również przebudowę odwodnienia drogowego (istniejącej kanalizacji deszczowej), celem zapewnienia odwodnienia korpusu drogowego. W celu poprawy bezpieczeństwa zaprojektowano rozwiązania specjalne, a mianowicie: wykonanie jednego podniesionego przejścia dla pieszych, montaż oznakowania aktywnego, sygnalizacji ostrzegawczej jak również montaż tablicy informującej o prędkości ruchu.

Okres realizacji: 11.2020 r. – 05.2021 r.

Polecamy