UE bip projekty unijne FB

Wręczenie promesy dla OSP Wijewo

osoby uczestniczące w akcie wręczenia promesy

W dniu 25 października 2021 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie odbyło się uroczyste wręczenie promesy „Małego Strażaka” w wysokości 20.000,00 zł dla jednostki OSP Wijewo na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Nabór wniosków był prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych mających podnieść ich gotowość bojową.

Aktu wręczenia promesy dokonał Minister Jan Dziedziczak sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą w obecności st. bryg. Jarosława Zamelczyka – zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, mł. bryg. Sebastiana Kozłowskiego – Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie, Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego oraz zaproszonych gości m.in.: przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz strażaków OSP Wijewo.

Spotkanie było świetną okazja, by złożyć podziękowania za trudną strażacką służbę, oraz podyskutować o przyszłości i potrzebach jednostki OSP. 

Polecamy