UE bip projekty unijne FB

Przyznanie dotacji dla Spółki Wodnej Potrzebowo

zdjęcie wójta z przedstawicielami spółki wodnej w Potrzebowie

W dniu 31 marca 2022 r. Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński podpisał umowę z przedstawicielami Spółki Wodnej w Potrzebowie, Panem Franciszkiem Wąsiak – Przewodniczącym Spółki Wodnej w Potrzebowie i Panem Leszkiem Szwon – Skarbnikiem Spółki Wodnej w Potrzebowie na realizację zadań związanych z bieżącą konserwacją urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Wijewo, realizowanych w 2022 roku.

O przyznanie dotacji mogły ubiegać się spółki wodne na zasadach określonych w Uchwale Nr VII/48/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wijewo oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

W ramach przeprowadzonej procedury naboru wniosków, Wójt podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej Spółce Wodnej w Potrzebowie – w kwocie 11 000,00 zł.

Polecamy