UE bip projekty unijne FB

Realizacja zadania pn.”Budowę drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie ramach Programu Rządowego Funduszu

budowa drogi gminnej

W Gminie Wijewo trwa  inwestycja warta ponad  4 miliony złotych. Aktualnie realizowane są prace polegające na  wyłożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego. W ramach zadania Firma Zakład Ciesielsko-Transportowy Włodzimierz Jęśkowiak wykona zadanie polegające na przebudowie części drogi gminnej na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno wraz z przebudową części drogi gminnej i budową chodnika na odcinku Brenno-Ostrów w  ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, II edycja.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2023
Przewidywana wartość inwestycji: 4 125 242,00 zł 
Procentowy udział Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5%
Kwota wnioskowanych środków: 3 918 979,90 zł. 

 

Polecamy