UE bip projekty unijne FB

Spotkanie z Dyrektorem Generalnym Małgorzatą Gośniowską-Kola w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Warszawie

Zdjęcie Wójta Gminy Wijewo z Dyrektorem Generalnym

W dniu 3 listopada 2021 r. Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński wraz z Kierownikiem Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Panią Anną Włoczewską-Grys spotkali się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie z Dyrektorem Generalnym Panią Małgorzatą Gośniowską-Kola celem wypracowania dobrej współpracy z KOWR oraz omówieniem spraw dot. nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wijewo zarządzanych przez ww. instytucję. 

Polecamy