UE bip projekty unijne FB

Trwają prace przy WDK Wijewo

Przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo powstaje miejsce rekreacji i wypoczynku celem nadania temu miejscu funkcji obszaru spotkań, rozwoju i krzewienia kultury, tradycji oraz spotkań o charakterze rekreacyjno – sportowym. W ramach przedsięwzięcia zainicjowanego przez mieszkańców sołectwa zostanie zakupione i zamontowane urządzenie zabawowo – rekreacyjne. Ponadto zostanie wykonana altana drewniana oraz planuje się wyremontować trybuny. Zostaną zakupione ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz tablica promująca dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, promującej dziedzictwo kulturowe oraz tradycji społeczności lokalnych. Na placu wokół altany zostanie położona betonowa kostka brukowa.

Dofinansowanie w kwocie  - 45 500,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku” realizowanego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

   

Polecamy