UE bip projekty unijne FB

Uroczyste otwarcie mostu w Miastku

zdjęcie przedstawia mężczyzn przecinających wstęge

Oficjalnie most w Miastku został otwarty w miniony piątek 02 lutego. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesznie wydał pozwolenie na użytkowanie nowego mostu na drodze powiatowej Brenno - Miastko. W związku z tym droga na tym odcinku jest już przejezdna. 
W piątek Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński wraz z zaproszonymi gośćmi na czele ze Starostą Leszczyńskim Panem Jarosławem Wawrzyniakiem, Przewodniczącą Rady Gminy Wijewo Panią Marią Rąk,  Inspektorem nadzoru Panem Przemysławem Marczakiem, kierownikami Spółki Most Sopot Panem Igorem Skabarem i Piotrem Mathewsem oraz przedstawicielem uczniów z Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie wspólnie przecięli wstęgę na moście w Miastku. Następnie proboszcz ks. Andrzej Sotek poświęcił drogę. 
Most w Miastku był w bardzo złym stanie technicznym, najgorszym wśród 19 obiektów mostowych zarządzanych przez powiat leszczyński. Spółka Most z Sopotu, która wygrała przetarg, rozebrała starą konstrukcję mostu, zbudowała nową oraz ułożyła nową nawierzchnię asfaltową na obiekcie oraz na dojazdach o łącznej długości 140 m. 
Przebudowa mostu z pewnością przyczyni się do komfortu życia mieszkańców i bezpieczeństwa wszystkich przejeżdżających pojazdów. 
Rozbiórkę starego i budowę nowego obiektu wykonała spółka Most z Sopotu. Inwestycja kosztowała ok. 3,5 mln zł, z czego 1,5 mln zł to dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023, reszta pieniędzy pochodziła z budżetu powiatu. 


Polecamy