UE bip projekty unijne FB

Uroczystość przekazania promes na dofinansowanie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Dnia 31 października 2022 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie odbyła się uroczystość przekazania promes na dofinansowanie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu leszczyńskiego i gostyńskiego. Przedmiotowe Promesy zostały wręczone przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Jana Dziedziczaka wraz z zastępcą Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasza Grelaka. Wśród  zaproszonych gości byli przedstawiciele powiatu leszczyńskiego i gostyńskiego, a także dh Stanisław Wolniczak -  członek Honorowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu. Gminę Wijewo reprezentował Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński, druhny i druhowie z MDP Wijewo, Brenno i Potrzebowo wraz z Prezesami jednostek.

Polecamy