UE bip projekty unijne FB

Uroczystość z okazji Dnia Seniora wraz z pierwszą rocznicą działalności Klubu Seniora

W dniu 25.10.2022 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora wraz z pierwszą rocznicą działalności Klubu Seniora w gminie Wijewo. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Powiatu Leszczyńskiego Jarosław Wawrzyniak , Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński z małżonką, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Rąk, Sekretarz Gminy Wijewo Aneta Bajon oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Leszek Bajon oraz licznie zgromadzeni seniorzy. Przyjęciu towarzyszyły liczne wystąpienia, przemowy, życzenia, podziękowania dla wszystkich osób aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej. Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Wijewie przygotowały drobne upominki dla Seniorów, które wręczyli Starosta Powiatu Leszczyńskiego oraz Wójt Gminy Wijewo. Wieczór uświetnił  występ artystyczny, który przygotował chór Hejnał oraz członkowie sekcji edukacyjnej z panem Grzegorzem Dolacińskim. Wzniesiono toast i odśpiewano przez wszystkich gości sto lat wszystkim Seniorom.

Polecamy