UE bip projekty unijne FB

W Urzędzie Skarbowym zapłacisz kartą

W urzędzie skarbowym zapłacisz kartą płatniczą

·       Za pośrednictwem terminala płatniczego można opłacać w urzędzie skarbowym podatki PIT, CIT i VAT.
·       Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

We wszystkich urzędach skarbowych w kraju za pośrednictwem terminali płatniczych można opłacić wybrane podatki:
·        PIT, 
·        CIT, 
·        VAT (z wyłączeniem podatku VAT z tytułu importu oraz VAT-14), 
·        opłatę od sprzedaży alkoholu, 
·        opłatę od środków spożywczych. 

Kartą można też uregulować swoje zaległości podatkowe objęte egzekucją – zarówno w siedzibie urzędu skarbowego, jak i bezpośrednio u poborcy skarbowego. Od płatności za pośrednictwem terminala płatniczego nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Zasady opłacania pozostałych podatków i należności, w tym m.in. opłaty skarbowej, pozostają bez zmian.

 

Polecamy