UE bip projekty unijne FB

WIJEWIADA 13.07.2024r

plakat promujący Wijewiade

W tym roku w trakcie Wijewiady odbędzie się również impreza towarzysząca pn. KONKURS „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO-SMAKI REGIONÓW” - XXIII edycja.
Celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów i dań oraz ich promocja, przygotowanie producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, zachęcenie rolników i właścicieli lokalnych firm do korzystania z dorobku polskiego dziedzictwa kulinarnego w celu wzbogacenia swojej oferty rynkowej.

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria regulaminowe.
Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego
i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP i ośrodkami doradztwa rolniczego.
Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Powołane są dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się lokalnym
i regionalnym produktem żywnościowym, druga – daniami i potrawami regionalnymi.
Ponadto powołana jest Kapituła Krajowa, która przyznaje statuetki „Perła” produktom i daniom wybranym spośród nominowanych w czasie finałów regionalnych. O nominację mogą ubiegać się produkty nagrodzone i wyróżnione w ramach konkursu w danym regionie.

Konkurs przebiega dwuetapowo:
W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i innych produktów oraz w kategorii: najlepszą potrawę regionalną.
Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA ”, które – są wręczane na Wielkim Finale Konkursu.

Polecamy