UE bip FB

Webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym"

zdjęcie przedstawiające kłódkę

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na bezpłatny  Webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”. Celem webinarium jest zwiększanie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców. 

Harmonogram czasowy
Rozpoczęcie webinarium o 10:00
Webinarium zakończy się o 14:00

Zgłoszenia
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 8 maja 2023 r.

Informacje techniczne
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl podając w temacie wiadomości tytuł i datę wydarzenia.

Polecamy