UE bip projekty unijne FB

Wójt Gminy Wijewo poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć, warsztatów, poradnictwa dla uczestników projektu pt. „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!”

Wójt Gminy Wijewo poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć, warsztatów, poradnictwa dla uczestników projektu pt.  „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!”

Poniżej treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami:

treść ogłoszenia

oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu

oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

klauzula RODO

 

Polecamy