UE bip projekty unijne FB

Wręczenie promes dla strażaków z OSP Brenno i OSP Wijewo

Odebranie nagrody w wysokości 20 000 złotych

Dnia 27.03.2023 o godzinie 16:00 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie odbyło się wręczenie promes dla strażaków. OSP Brenno i OSP Wijewo zostało wyróżnione i otrzymało dotację w wysokości 20 000 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nagrodę wręczył Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Lesznie mł. bryg. Sebastian Kozłowski. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP.
Podczas uroczystości wręczono 31 promes w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Serdecznie gratulujemy.

Polecamy