UE bip FB

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo

Zdjęcie ulicy Wichrowej

W 2022 roku na terenie gminy Wijewo zrealizowano inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” wykonano:

1/część III przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wichrowej w miejscowości Brenno

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej uzyskano drogę o nawierzchni bitumicznej. Wartość III części zadania wyniosła 153 817,65 zł brutto.

Wykonanie przebudowy części drogi gminnej na ul. Wichrowej w miejscowości  Brenno

 

 

W 2022 roku na terenie gminy Wijewo zrealizowano inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” wykonano:

 

1/„Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wichrowej w miejscowości Brenno”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano o nawierzchni bitumicznej o długości 67,00 m i szerokości 4,5 m.

Wartość zadania wyniosła 29 595,08 zł brutto.

 

 

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo

 

W 2022 roku na terenie gminy Wijewo zrealizowano inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

 

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” wykonano:

 

1/ Część I przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości Wijewo”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 0,180 km i szerokości 4,5 m.
Wartość I części zadania wyniosła 122 788,44 zł brutto.

2/ Część II przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Kalek w miejscowości Wijewo”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano o nawierzchni bitumicznej o długości 0,380 km i szerokości 4,5 m.
Wartość II części zadania wyniosła 257 414,40 zł brutto.

 

3/Część III przedmiotu zamówienia ” Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 383/1 w miejscowości Radomyśl”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano o nawierzchni bitumicznej o długości 0,210 km i szerokości 4,5 m.
Wartość III części zadania wyniosła 142 736,58 zł brutto

4/ Część IV przedmiotu zamówienia ” Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 344 w miejscowości Potrzebowo”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano o nawierzchni bitumicznej o długości 0,150 km i szerokości 4,5 m.
Wartość IV części zadania wyniosła 101 954,70 zł brutto

Łączna kwota inwestycji wyniosła 808 306,85 zł, w tym środki z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 137 250,00 zł zgodnie z umową nr 76/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 roku, w kwocie 500 000,00 zł zgodnie z umową nr 250/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 roku oraz 79 000,00 zł zgodnie z umową nr 451/2022 z dnia 01 sierpnia 2022 roku w ramach zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

 

Polecamy